Symbooldrama

De symbooldrama-therapie (oorspronkelijk bekend onder de naam Katathym-imaginative Psychotherapie) is ontwikkeld door de Duitse psychiater Hanscarl Leuner (1918 – 1996).

Het is een op de psychoanalyse gefundeerde psychodynamische behandelingsmethode waarbij onbewuste conflicten, weerstanden en behoeften, zichtbaar worden gemaakt in bewuste en herkenbare beelden. Deze beelden kunnen vervolgens worden verwerkt en bewerkt. De dagdroombeelden weerspiegelen op symbolische wijze de innerlijke belevingswereld zoals die werd opgebouwd vanaf het prille begin van ons leven. Ook de gevoelsbeleving wordt hierbij aangesproken.
De therapeut begeleidt deze opgeroepen ervaringen en helpt om deze in verband te brengen met de persoonlijke geschiedenis en de actuele levenssituatie van de cliënt. Trauma’s kunnen in de droom opnieuw beleefd worden en de cliënt (her)vindt toegang tot zijn creativiteit en vitaliteit omdat de stressfactor wordt gezien, beleefd en herkent. Na herstructurering verliest het trauma zijn negatieve invloed en krijgen gezonde krachten weer de ruimte. Herstel is het gevolg.
Symbooldrama is een krachtige behandelmethode die ingang biedt tot al het impliciete (verborgene) in ons mensen. Het onder woorden brengen van gedachten of gevoelens is voor volwassenen al vaak moeilijk, maar zeker geldt dit nog meer voor kinderen en jongeren. Werken met beelden is anders dan werken met taal alleen. De resultaten zijn verrassend en kunnen in betrekkelijk korte tijd worden behaald.
Zie ook: www.symbooldrama.nl