Contact

U kunt zich bij mij aanmelden via de telefoon (06 58 819 486) of via de mail (info@demare-psychotherapie.nl)

Indien u gebruik maakt van email om mij te schrijven, kunt u naar wens reeds zoveel als u wilt meedelen. Uiteraard is uw privacy gewaarborgd en valt dit onder mijn beroepsethiek.
Een afspraak is op korte termijn mogelijk.

Links en samenwerking

Beroepsverenigingen
NVAGT (Nederlandse Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie)
www.nvagt-gestalt.org
NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)
www.nap-psychotherapie.com
Website voor de ECP-therapeuten:
www.psychotherapie.pro

Informatie
Stichting Symbooldrama – Katathym Imaginatieve Psychotherapie
www.symbooldrama.nl