Mijn Werkwijze

Als u mijn hulp wilt inroepen , dan kunt u contact met mij opnemen via de mail of per telefoon.

Uit dit eerste contact wordt globaal duidelijk waar uw problemen en klachten uit bestaan en of u in mij de behandelaar ziet die u kan helpen met het herstelproces.

Dan volgt het intakegesprek in mijn praktijk en de vervolggesprekken. We krijgen een helder en duidelijk beeld waar uw problemen uit bestaan en formuleren de eerste doelen. In een therapeutisch traject ontdekken we steeds nieuwe inzichten en vragen. Therapie is in beweging komen en bij wat zich aandient durven stilstaan. In dat traject gaan therapeut en cliënt samen op weg tot u weer zelfstandig verder kunt.

Ik doe u een behandelvoorstel en we maken afspraken over de frequentie van de gesprekken. Gewoonlijk begint een therapietraject met één afspraak per week. Later in het traject zal de frequentie lager worden. Regelmatig zullen er momenten zijn om expliciet stil te staan bij de voortgang van het therapietraject en de gestelde doelen te bewaken. De therapie wordt afgesloten als u weer op eigen kracht verder kan met uw leven.

Ik werk vanuit gestalttherapeutische principes en maak daarnaast gebruik van symbooldrama.

In de gesprekken wordt u uitgenodigd uiting te geven aan uw gevoelens, gedachten en waarnemingen en kennis te maken met nieuwe manieren van reageren en handelen. Ik ben in dit proces aanwezig als actieve deelnemer, waarbij ik mijn kennis, ervaring en aandacht investeer  in uw herstelproces.